Dit is de website van BENCHKONING.NL , inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17244273, BTW-Nummer is NL 142407859 B01. Hierna gezamenlijk te noemen: “BENCHKONING”.

E-mailadres: info@benchkoning.nl
Telefoonnummer: +316 247 344 37 (werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur)
Bedrijfsadres: Bekerakker 11C, 5625 VX Eindhoven

Consumentendata
BENCHKONING verzamelt via haar winkel, websites, applicaties en andere diensten Consumentendata zoals NAW gegevens zomede andere voor haar als ondernemer relevante informatie in over jou, welke gegevens en informatie hierna zal worden aangeduid als “Consumentendata”, die door haar in eigen beheer worden gebruikt.

BENCHKONING is verantwoordelijk voor de Consumentendata die worden verkregen via voornoemde kanalen. BENCHKONING staat er voor in dat de Consumentendata op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt verzameld en gebruikt. Conform de Wet Bescherming Consumentendata heeft BENCHKONING de verwerking van de Consumentendata aangemeld bij de Autoriteit Consumentendata (hierna: “AP”) te Den Haag.
BENCHKONING doet haar uiterste best te zorgen voor een transparante, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. In dat kader informeert BENCHKONING jou in dit Statement welke Consumentendata zij over jou als klant en/of bezoeker verzamelt, voor welke doeleinden deze Consumentendata door haar worden gebruikt en hoe lang deze Consumentendata worden bewaard.

Vanzelfsprekend kan dit Privacy en Cooky Statement van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy en Cooky Statement is altijd te vinden op www.benchkoning.nl, hierna te noemen: “Website”. Indien het Privacy en Cooky Statement substantieel wordt gewijzigd zal BENCHKONING dit enige tijd op haar Website vermelden.

Op welke wijze wordt Consumentendata verzameld
Bij bezoek aan de Website, bij het aanvragen van producten of diensten door jou als klant legt BENCHKONING Consumentendata vast.
Ook maakt BENCHKONING gebruik van de door jou geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor BENCHKONING toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Als je communiceert via de social mediapagina’s van BENCHKONING (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kunnen Consumentendata over je inzichtelijk worden voor BENCHKONING.

Dit Privacy Statement geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende social media platforms. Indien je ervoor kiest de BENCHKONING Website of andere BENCHKONING (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Consumentendata (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van BENCHKONING en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Doel en gebruik Consumentendata
BENCHKONING verzamelt en verwerkt Consumentendata voor de volgende doeleinden:
de uitvoering van bestellingen van producten of diensten;
het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;
het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen (zie ook: paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”);
het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website;
het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van Consumentendata ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.

Als je jonger bent dan 18 jaar
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de winkels, Website(s) en applicatie(s) van BENCHKONING. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts Consumentendata aan BENCHKONING verstrekken indien één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) of voogd(en)) hiervoor toestemming heeft gegeven. BENCHKONING vraagt je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen.

Contact met BENCHKONING
Als je contact opneemt met de klantenservice van BENCHKONING, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van BENCHKONING, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door BENCHKONING worden bewaard. BENCHKONING kan jou vragen om meer Consumentendata te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Consumentendata die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte Consumentendata worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

BENCHKONING Website
Om de BENCHKONING Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) en applicatie(s) te kunnen beveiligen) heeft BENCHKONING bepaalde Consumentendata nodig. BENCHKONING verzamelt daarom automatisch Consumentendata over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de BENCHKONING Website. Deze Consumentendata bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de BENCHKONING Website bezoekt. Om te zorgen dat je Consumentendata op de BENCHKONING Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”.
BENCHKONING zal deze Consumentendata niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de Consumentendata zijn verkregen.

Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de Consumentendata die door BENCHKONING zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert BENCHKONING haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, posts of door persoonlijke aanbiedingen op de BENCHKONING website onder jouw aandacht worden gebracht.

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt BENCHKONING een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij BENCHKONING, via welk kanaal je je aankopen doet, van welke BENCHKONING aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt. Verder verwerkt BENCHKONING je kaartnummer en de Consumentendata die jij aan ons hebt opgegeven, zoals o.a. je voornaam en je e-mailadres. BENCHKONING bewaart deze Consumentendata totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je BENCHKONING-account.

Elektronische nieuwsbrieven
Op de BENCHKONING Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen en algemene informatie over al haar winkels, het klantenpanel en promotionele acties. BENCHKONING verwerkt je Consumentendata om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). BENCHKONING bewaart je inschrijving en je Consumentendata totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert BENCHKONING nog wel dat je je hebt afgemeld.

Statistisch onderzoek
BENCHKONING streeft ernaar om websites, applicaties en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. BENCHKONING doet haar uiterste best om haar winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten en bezoekers.
Hiervoor is het noodzakelijk dat BENCHKONING continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen.
BENCHKONING kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw gegevens. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van BENCHKONING hebben voor dit doel toegang tot jouw (Persoons)gegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Toegang tot en aanpassing van jouw Consumentendata
Als je wilt weten welke Consumentendata BENCHKONING over jou verzamelt, kun je BENCHKONING vragen om een overzicht te sturen van deze Consumentendata. Dit verzoek kan je doen middels de BENCHKONING Klantenservice www.benchkoning.nl/contact of per mail: info@benchkoning.nl

BENCHKONING zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het BENCHKONING Account. Als je het overzicht Consumentendata wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. BENCHKONING zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien BENCHKONING besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal BENCHKONING aangeven waarom zij dat niet zal doen. Je kunt jouw eigen Consumentendata ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen BENCHKONING Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
BENCHKONING schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die BENCHKONING inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij BENCHKONING als tussenpersoon optreedt (zoals voor leveranciers) en voor haar klantenservice. Consumentendata worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Consumentendata verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor BENCHKONING en heeft BENCHKONING de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien BENCHKONING hiertoe wettelijk is verplicht, worden Consumentendata verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging van Consumentendata
BENCHKONING hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Consumentendata. BENCHKONING heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Consumentendata te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt BENCHKONING tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Klarna Payments
Wettelijke betpalingen en gegevensbescherming
Indien u de betaalmethode Klarna wilt gebruiken dan dient u op de hoogte te zijn van het geldende beleid. Deze is te vinden via de onderstaande link:
https://docs.klarna.com/klarna-payments/legal-and-privacy/eu/


Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
BENCHKONING
Afdeling Consumentenservice
Bekerakker 11C
5625 VX Eindhoven
E-mailadres: info@benchkoning.nl
Telefoonnummer: +316 247 344 37 (werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur)